Dismorfični sindromi

CENTOGENE PANEL
CentoDysmorph
Geni: 556

CentoDysmorph panel (556 gena) je dizajniran da pomogne ljekarima u upostavljanju dijagnoza koje prate dismorfične sindrome. Panel je sveobuhvatan i podrazumijeva kraniosinostoze, kraniofacijalne bolesti, rascjep usne i nepca, holoprozencefaliju, Waardenburg sindrom, Hiršprungovu bolest, lisencefaliju i malformacije mozga, između ostalog.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Bardet-Biedl panel

Cerebral cavernous malformations panel

Cleft lip/palate panel

Coffin-Siris syndrome panel

Cornelia de Lange syndrome panel

Craniosynostosis and craniofacial disorders panel

Hirschsprung disease panel

Holoprosencephaly panel

Klippel-feil syndrome panel

Lissencephaly and brain malformation panel

Meckel syndrome panel

Metaphyseal dysplasia panel

Micro syndrome panel

Microphthalmia/anophthalmia/coloboma spectrum panel

Multiple epiphyseal dysplasia panel

Neurofibromatosis panelSeckel syndrome panel

Skeletal dysplasia ciliopathy panel

Skeletal dysplasia extended panel

Stickler syndrome panel

Tuberous sclerosis panel

Waardenburg syndrome panel

CENTOGENE PANEL
Ciliopatijski panel
Geni: 194

Ciliopatijski panel (194 gen)predstavlja grupu bolesti koje dovode do disfunkcije cilija, podrazumijevajući Jubert sindrom, Bardet-Biedel, COACH sindrom, Primarna cilijarna diskinezija, Meckel sindrom, skeletna displazija, situs inversusi heterotaksija, između ostalog.

Ako se sumnja na POLICISTIČNU BOLEST BUBREGA preporučuje se CentoNephro Plus panel, koji podrazumijeva PKD1 analizu.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Bardet-Biedl panel

Ciliary (primary) dyskinesia panel

Heterotaxy panel

Joubert syndrome panel

Skeletal dysplasia ciliopathy panel

CENTOGENE PANEL
Panel za bolesti vezivnog tkiva i druge povezane bolesti
Geni: 72

Panel za bolesti vezivnog tkiva i druge povezane bolesti (72 gena) podrazumijeva analizu gena za detekciju različitih bolesti sa istim fenotipom kao što su Marfan sindrom, Loeys-Dietz, cutis laxa, Ehlers-Danlos, Stickler sindrom i familijarna aneurizma grudne aorte.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Cutis laxa panel

Marfan, Ehlers-Danlos, Thoracic aortic aneurysm and relatedsyndromes panel

Familial thoracic aortic aneurysm panel

Marfan, Loeys-Dietz syndrome and related disorders panel

Stickler syndrome panel

CENTOGENE PANEL
NOONAN – RASopatije panel
Geni: 22

NOONAN – RASopatije panel (22 gena) : RASopatije predstavljaju grupu genetskih sindroma koji nastaju u okviru germline mutacija u genima koji enkodiraju komponente iliregulatore RAS/mitokeg aktivator protein kinaza puta (MAPK). NOONAN RASopatije panel je namjenjen pacijentima sa kliničkim simptomima RASopatija i podrazumijeva gene koji su povezani sa neurofibromatozom tip 1, Noonan sindromom, Noonan sindromom sa multiplim lentigom, kapilarnimmalformacijama- AV malformacije, Costello sindrom, Cardio-Facio-Cutaneus sindrom, Legiussindrom. Tuberozna skleroza i McCune Albright sindrom dolaze u obzir diferencijalno dijagnostički.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Neurofibromatosis panel

Noonan - CFC syndrome panel

Tuberous sclerosis panel

CENTOGENE PANEL
25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL
CENTOGENE PANEL
25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Prof. dr Olivera Miljanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila  marta. 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao i užu specijalizaciju iz kliničke genetike 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Povezanost polimorfizama gena za citokine i lokalnog imunskog odgovora u djece sklone akutnom otitisu media” odbranila je 2010. godine.

Od početka karijere radi u KCCG a takođe je i profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

U cilju profesionalnog i naučnog usavršavanja pohađala je brojne međunarodne škole i bila na stručnim usavršavanjima u inostranstvu, među kojima se izdvajaju škole: TIORCAS projekta “Tehnike molekularne genetike u analizi patogenih mutacija kod genetskih bolesti” Univerziteta Campobasso Emergency care in pediatrics, Američko-Austrijske fondacije i Dječje univerzitetske bolnice iz Filadelfije, Salzburg Recent advances in human genetics itd.
Kompletnu biografiju možete pročitati na linku.

Postavite pitanje:

Poruka je poslata. Hvala.
Nešto nije bilo uredu. Molimo Vas, pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Meni

Vrste Testova

CentoGene

O nama

Kontakt

Pretraga

2020 Marketing u praksi za Genetske Analize. All rights reserved Privacy Policy Return Policy and Terms of use