Nefrologija

CENTOGENE PANEL
Panel za atipični hemolitičko-uremijski sindrom
Geni: 20

PANEL ZA ATIPIČNI HEMOLITIČKO-UREMIJSKI SINDROM (20 gena) podrazumijeva gene za molekularnu dijagnozu atipičnog hemolitičkog uremijskog sindroma.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Atypical Hemolytic Uremic syndrome

CENTOGENE PANEL
CentoNephro
Geni: 375

CENTONEPHRO PANEL (375 gena). Oko 10% svjetske populacije ima neku od hroničnih bubrežnih bolesti. Prednost genetske tehnologije omogućava uvid u postavljenje dijagnoze bubrežnih bolesti, patogeneze i terapije. Riječ je o složenom panelu koji omogućava detekciju pretežno nasljednih bolesti bubrega uključujući policističnu bolest bubrega, Alporto sindrom, renalno tubularnu acidozu, fokalne glomerulonefritise, primarnu hiperoksaluriju.

PKD 1 analiza nije uključena u ovaj panel.

CENTONEPHRO PLUS PANEL (376 gena) - podrazumijeva sve gene iz CENTONEPHRO PANEL-a i analizu PKD 1 gena.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Alport syndrome panel

Bardet Biedl panel

Bartter syndrome panel

Ciliary (primary) dyskinesia panel

Combined Pituitary hormone deficiency panel

Focal glomerulonephrosis panel

Heterotaxy panelIntrahepatic cholestasis panel

Joubert syndrome panel

Kallmann syndrome and Hypogonadotropic hypogonadism panel

Leber congenital amaurosis panel

Meckel syndrome panel

Nephronophthisis panel

Nephrotic syndrome panel

Neonatal mitochondiral hepatopathies panel

Polycystic kidney disease

Pseudohypoaldosteronism panel

Renal tubular acidosis panel

Skeletal dysplasia ciliopathy panel

CENTOGENE PANEL
Ciliopatije panel
194 gena

Ciliopatijski panel (194 gena) predstavlja grupu bolesti koje dovode do disfunkcije cilija, podrazumijevajući Jubert sindrom, Bardet- Biedel, COACH sindrom, Primarna cilijarna diskinezija, Meckel sindrom, skeletna displazija, situs inversus i heterotaksija, između ostalog.

Ako se sumnja na POLICISTIČNU BOLEST BUBREGA preporučuje se CentoNephro Plus panel, koji podrazumijeva PKD1 analizu.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Bardet-Biedl panel

Ciliary (primary) dyskinesia panel

Heterotaxy panel

Joubert syndrome panel

Skeletal dysplasia ciliopathy panel

CENTOGENE PANEL
25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL
CENTOGENE PANEL
25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL
CENTOGENE PANEL
25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Prof. dr Olivera Miljanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila  marta. 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao i užu specijalizaciju iz kliničke genetike 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Povezanost polimorfizama gena za citokine i lokalnog imunskog odgovora u djece sklone akutnom otitisu media” odbranila je 2010. godine.

Od početka karijere radi u KCCG a takođe je i profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

U cilju profesionalnog i naučnog usavršavanja pohađala je brojne međunarodne škole i bila na stručnim usavršavanjima u inostranstvu, među kojima se izdvajaju škole: TIORCAS projekta “Tehnike molekularne genetike u analizi patogenih mutacija kod genetskih bolesti” Univerziteta Campobasso Emergency care in pediatrics, Američko-Austrijske fondacije i Dječje univerzitetske bolnice iz Filadelfije, Salzburg Recent advances in human genetics itd.
Kompletnu biografiju možete pročitati na linku.

Postavite pitanje:

Poruka je poslata. Hvala.
Nešto nije bilo uredu. Molimo Vas, pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Meni

Vrste Testova

CentoGene

O nama

Kontakt

Pretraga

2020 Marketing u praksi za Genetske Analize. All rights reserved Privacy Policy Return Policy and Terms of use