Neurologija

CENTOGENE PANEL
Ataksija panel
186 gena

Naš ataksija panel podrazumijeva gene povezane sa naslednim neuroloskim bolestima koje karakterise ataksija, SCA sekvencioniranje, cerebelarna ataksija, epizodična ataksija i pontocerebelarna ataksija. Normalno je da ove bolesti imaju prepoklapajuće siptome i da se jasno mogu razlikovati molekularnim genetskim testiranjem.

Naš ataksija panel je najbolja opcija za pacijente koji pokazuju poremećaje ravnoteže i nekoordinisano hodanje (ataksija). Najčešće forme nasledne ataksije uzrokovane su ponavljajućom ekspanzijom. Zbog toga, preporučujemo združivanje ove NGS analize sa našim ponavljajućim ekpanzivnim modulom.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Ataxia comprehensive panel

Cerebellar ataxia panel

Episodic ataxia panel

Pontocerebellar hypoplasia panel

SCA comprehensive panel

SCA repeat expansion panel

SCA sequencing panel

CENTOGENE PANEL
Amitrofična lateralna skleroza(ALS) panel
36 gena

Naš ALS panel je dizajniran da bi detektovao amiotrifičnu lateralnu skleroze, progresivnu neurodegenerativnu bolest koja se karakteriše degeneracijom gornjeg motornog neurona. U većini slučajeva nastane sporadično, ali 5-10 % slučajeva ima pozitivnu porodičnu istoriju bolesti.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) panel

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and Frontotemporal dementia panel

CENTOGENE PANEL
CentoICU®
843 gena

CENTOICU PANEL (sadrži 843 gena): dizajniran je z postavljanje dijagnoze genetskih stanja koja se prezentuju u novorođenačkom i ranom periodu djetinjstva. CentoICU panel je sveobuhvatni NGS panel koji obuhvata gene prevashodno odabrane za gentsko testiranje kritično bolesne novorođenčadi i djece uzrasat ispod 2 godine.

Dizajniran je da prepoznamnoga genetska stanja koja mogu biti prisutna u novorođenačkom periodu ili periodu ranog djetinjstva, sa mogućnošću preklapanja fenotipova i urgentne primjene terapijskih postupaka. Omogućava kliničarima da koriste samo jedna test u postavljanju dijagnoza bolesti koarakterističnih za novorođenčad, koristeći osušene kapljice krvi.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

CentoICU®

CENTOGENE PANEL
CentoMito® comprehensive
404 gena

CENTOMITO SVEOBUHVATNI PANEL (404 gena) istovnermeno pokriva i mitohondrijalnigenom (>97%>200x pokrivenost)

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

CentoMito® comprehensive

Leigh syndrome and mitochondrial encephalopathy panel

Neonatal mitochondrial hepatopathies panel

CENTOGENE PANEL
CentoMito® Genome
37 gena

CentoMito® Genome uključuje mitohodndrijalne gene. Nuklearni mitohondrijalni geni nisu uključeni.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

CentoMito® Genome

Leber optic atrophy panel

CENTOGENE PANEL
CentoNeuroTM panel
1493 gena

CentoNeuroTM panel ( 1493 gena ) je naš najširi panel, dizajniran radi detekcije široke palete neuroloških bolesti od neonatalnih ICU slučajeva do demencija ili poremećaja pokreta kod odraslih. Ovaj panel podrazumijeva gene koji su povezani sa neurološkim bolestima kao sto suamiotrofična lateralna skleroza, demencija, Parkinsonova, neuromišićne bolesti, Charcot-Marie-Tooth, distonija, epilepsija, autizam, intelektualna oštećenja, migrene, spastična paraplegija, ataksija, Leigh sindrom, peroksizmalne bolesti, epileptične encefalopatije i poremećaji pokreta.

Ako postoji sumnja na Duchenne mišićnu distrofiju, preporučujemo ljekaru da poruči  deletion/duplication analizu DMD gena kao dodatnu.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

AllNeuro panel

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and Frontotemporal dementia panel

Ataxia panel

Arthrogryposis panel

Dementia panel

Dolichoectasia panel

Dystonia panel

Epilepsy panel

Familial hemiplegic migraine panel

Intellectual disability panel

Joubert syndrome panel

Kallman syndromeand Hypogonadotropic hypogonadism panel

Leigh syndrome and mitochondrial encephalopathy panel

Leukodystrophy and peroxisome biogenesis disorders panel

Meckel syndrome panel

Neonatal mitochondrial hepatopathies panel

Neuromuscular panel

arkinson ́s disease panel

Refsum disease panel

Spastic paraplegia panel

Tuberous sclerosis panel

Zellweger syndrome panel

Prof. dr Olivera Miljanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila  marta. 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao i užu specijalizaciju iz kliničke genetike 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Povezanost polimorfizama gena za citokine i lokalnog imunskog odgovora u djece sklone akutnom otitisu media” odbranila je 2010. godine.

Od početka karijere radi u KCCG a takođe je i profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

U cilju profesionalnog i naučnog usavršavanja pohađala je brojne međunarodne škole i bila na stručnim usavršavanjima u inostranstvu, među kojima se izdvajaju škole: TIORCAS projekta “Tehnike molekularne genetike u analizi patogenih mutacija kod genetskih bolesti” Univerziteta Campobasso Emergency care in pediatrics, Američko-Austrijske fondacije i Dječje univerzitetske bolnice iz Filadelfije, Salzburg Recent advances in human genetics itd.
Kompletnu biografiju možete pročitati na linku.

Postavite pitanje:

Poruka je poslata. Hvala.
Nešto nije bilo uredu. Molimo Vas, pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Meni

Vrste Testova

CentoGene

O nama

Kontakt

Pretraga

2020 Marketing u praksi za Genetske Analize. All rights reserved Privacy Policy Return Policy and Terms of use