CentoScreen Testiranje

Najraniji korak koji možete napaviti u odgovornom planiranju porodice.
Plave oči, crna kosa, inteligencija, visina, pravilan nos su sve one lijepe osobine oko kojih se roditelji utrkuju da ih pripišu sebi ukoliko ih njiihova beba ima. Međutim kao što se sve te osobine prenose genetski, isto tako se prenose i razna genetska oboljenja. Roditelji mogu biti nosioci genetskih mutacija a da to i ne znaju.

Američki koledž za ginekologiju i akušerstvo preporučuje carrier skrining (skrining nosilaca genetskih mutacija) svim trudnicama ili parovima koji razmišljaju o trudnoći.
(Committee Opinion No. 690. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017) Obstet Gynecol.129:e35–40)

Šta je CARRIER SCREENING?

Testiranje nosilaca određene genetske mutacije služi za utvrđivanje da li je osoba nosilac recesivnog genetskog oboljenja. Omogućava dobijanje informacija od životnog značaja za svaku individuu o eventualnom reproduktivnom riziku i šansama da mogu dobiti dijete oboljelo od genetske bolesti. Znajući njihov status, parovima omogućava više opcija u slučaju planiranja trudnoće.

Šta je recesivno nasljedno oboljenje?

Recesivno nasljedno oboljenje je se javlja kada je mutacija prisutna u genetskom materijalu oba partnera (jedan gen se nasljeđuje od oca, drugi od majke). Većina ljudi može biti nosilac mutacije a da i nije sa tim upoznata. Nosioci su obično fenotipski zdravi i nisu u riziku da razviju bolest tokom života. Ali svaki nosilac ima rizik od prenošenja abnormalne kopije gena na sljedeću generaciju i dijete od para nosioca mutacija može biti rođeno sa genetskim poremećajem.
grafi Genetske Analize
KOD AUTOZOMNO RECESIVNIH BOLESTI AKO SU OBA PRATNERA NOSIOCI MUTACIJE ZA ODREĐENU GENETSKU BOLEST, POSTOJI ŠANSA ZA ROĐENJE OBOLJELOG DJETETA OD 25%.

Ko sve može da uradi genetski skrining?

CentoScreen je preporučljivo da urade osobe koje planiraju trudnoću ili u toku rane trudnoće. Preporučljivo je:
 • Parovima koji nisu imali istoriju genetskih bolesti, a žele da otkriju genetske rizike
 • Parovima koji imaju istoriju genetskih oboljenja kod djece
 • Parovima iz regiona sa visokim stepenom srodstva
 • Parovima iz etničkih grupa sa visokom učestalošću pojedinih genetskih oboljenja

Koji su benefiti testiranja nosilaca mutacija?

Carrier screening može pomoći partnerima u donošenju odluke i izbora u planiranju porodice. Može omogućiti parovima:
 • Planiranje trudnoće uz pomoć preimplantacijske genetske dijagnostike (PGD)
 • Korišćenje dodatnih opcija kao što je donacija jajnih ćelija ili spermatozoida
 • Prenatalna dijagnostika tokom trudnoće
 • Pomoć multidisciplinarnog nadzora tokom trudnoće ili porođaja ako je potebno
 • Pripremu za ispitivanje i  liječenje oboljelog djeteta, ako je moguće.
CentoScreen® carrier testiranje je potrebno samo jednom u životu za Vas i Vašeg partnera.

Testiranjem je pokriveno više od 331 gena

CentoScreen podrazumijeva široku listu analiza a naročito se izdvajaju: cistična fibroza, sindrom fragilnog X hromozoma, alfa talasemija, spinalna mišićna atrofija.

Treba napomenuti da roditelji mogu biti nosioci genetskih mutacija čija detekcija nije obuhvaćena ovim panelom i da zbog toga imaju potomstvo sa postavljenom dijagnozom genetske bolesti (npr. u slučaju autozomno dominantnog oboljenja).

Panel od 331 bolesti koje se genetski nasljeđuju autozomno recesivno je odabran na osnovu sljedećeg:
 • Visokog stepena prenosivosti na potomstvo
 • Jasno definisang fenotipa
 • Ranog početka bolesti
 • Mogućnosti operativnog ili nekog drugog vida liječenja
 • Uticaja na kvalitet života oboljelog i njegove porodice
U ponudi su sledeći paneli:
 • Centoscreen SOLO (ispitivanje samo jednog partnera)
 • CentoScreen DUO (ispitivanje oba partnera)
 • CentoScreen PAIRED PACK (kompletno ispitivanje jednog partnera + ciljana mutacija kod drugog)
Rezultati se dobijaju za 15-20 radnih dana, a DNK testiranje se obavlja iz malog uzorka venske krvi.
“CentoNIPT je najpouzdaniji i najprecizniji prenatalni test kako je moje dosadašnje iskustvo pokazalo i stoga ga vrlo rado preporučujem svojim pacijentkinjama. Poslovična njemačka preciznost, tačnost i profesionalnost se kod kompanije Centogene uopšteno pokazala kao opravdana".
Genetske Analize

Dr Azis Haliti, spec. ginekologije i akušerstva, perinatolog

Riječ ljekara

Ovo je naš blog. Ovdje možete pročitati šta doktori misle i preporučuju vezano za genetske analize.

Dr Mirela Duborija

CENTOGENE na prestižnom 3. kongresu dječije pedijatrije sa međunarodnim učešćem

Heading

Dr Mirela Duborija

Genetsko otkrivanje metaboličkih poremećaja - Što više odgovora danas, to više opcija sjutra

Heading

Genetske Analize
Dr Mirela Duborija

Genetsko savjetovanje kao podrška pri planiranju porodice

Heading

Cento Nipt Genetske Analize
dr Mirela Duborija

Kakve sve testove možemo raditi u trudnoći?

Heading

Kada i zašto
Dr Vladimir Vučeljić

Kada i zašto treba uraditi detekciju nasljednog karcinoma dojke?

Heading

centoxome genetske analize
Dr Mirela Duborija

Kad se godine pretvore u dane - sekvenciranje cijelog egzoma WES

Heading

Prof. dr Olivera Miljanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila  marta. 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao i užu specijalizaciju iz kliničke genetike 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Povezanost polimorfizama gena za citokine i lokalnog imunskog odgovora u djece sklone akutnom otitisu media” odbranila je 2010. godine.

Od početka karijere radi u KCCG a takođe je i profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

U cilju profesionalnog i naučnog usavršavanja pohađala je brojne međunarodne škole i bila na stručnim usavršavanjima u inostranstvu, među kojima se izdvajaju škole: TIORCAS projekta “Tehnike molekularne genetike u analizi patogenih mutacija kod genetskih bolesti” Univerziteta Campobasso Emergency care in pediatrics, Američko-Austrijske fondacije i Dječje univerzitetske bolnice iz Filadelfije, Salzburg Recent advances in human genetics itd.
Kompletnu biografiju možete pročitati na linku.

Postavite pitanje:

Poruka je poslata. Hvala.
Nešto nije bilo uredu. Molimo Vas, pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Meni

Vrste Testova

CentoGene

O nama

Kontakt

Pretraga

2020 Marketing u praksi za Genetske Analize. All rights reserved Privacy Policy Return Policy and Terms of use