Genetsko potvrđivanje neuroloških bolesti

Prije otprilike 150 godina jedna majka u Americi dobila je pismo od učitelja svog sina, u kojem je obavještavaju kako ga odstranjuju iz škole nakon samo par mjeseci zbog njegove nesposobnosti da uči i čita i da time usporava i remeti druge učenike.

Ovakva „dijagnoza“ tog učitelja bi se u današnjem vremenu nazvala disleksija i uz sve savremene metode liječenja i dijagnostifikovanja bolesti mnogo bi optimističnije izgledala toj jadnoj ženi, nego tada. Žena je preuzela brigu o edukaciji svog djeteta, brinula se o njemu, a dijete ne samo da je naučilo da čita i piše već je izraslo u jednog od najvećih svjetskih pronalazača svih vremena.

Ta žena bila je majka Tomasa Edisona.

Zašto smo ispričali ovu priču?

Zato što je jasna dijagnoza uz pomoć genetskog testiranja osnova učinkovitog liječenja i praćenja mnogih oboljenja mozga i nervnog sistema. Služeći kao neprocjenjivo sredstvo, genetsko testiranje omogućava identifikaciju nasljednih neuroloških stanja, poput zakašnjelog mentalnog razvoja, neurodegeneracije, problema sa učenjem, poremećaja pokreta i kontrole mišića. Uz poznavanje varijacija povezanih s neurološkim bolestima u više od 1.850 gena, naše veliko znanje i dijagnostička stručnost mogu vam pomoći u brzom i sveobuhvatnom postavljanju dijagnoze kod pacijenata.

Neke od najpoznatijih neuroloških bolesti su leukodistrofije, demencija (Alchajmerova bolest), Bekenova i Dišenova mišićna bolest, spinalna mišićna atrofija, epilepsije, Parkinsonova bolest, neuropatija, amiotrofična lateralna skleroza  itd..
Najučestalija neurološka stanja čija dijagnoza se postavlja uz pomoć genetskog testiranja:
 • Ataksija panel (Ataxia panel) od 186 gena - ataksija, SCA sekvencioniranje, cerebelarna ataksija, epizodična ataksija, pontocerebelarna ataksija
 • Ataksija opsežniji panel (Ataxia comprehensive panel) 196 gena
 • Ataxia repeat expansion panel sa ciljanom 100% analizom 13 gena (ATN1, ATXN1, ATXN10, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8OS, BEAN1, FXN, NOP56, PP2R2B, TBP)
 • Amiotrofična lateralna skleroza panel - Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) panel – za detekciju neurodegenerativne bolesti koju karakteriše oštećenje perifernog i centralnog motornog neurona, obuhvata 36 gena. 5-10 % oboljelih ima porodičnu naslednu formu.
 • CentoICU® panel koji se obično koristi kod djece izuzetno lošeg opšteg stanja i hospitalizovanih u jedinici intenzivnog liječenja uzrasta do 24 mjeseca. Panel čini 843 gena a ispitivanjem se dolazi do sljedećih dijagnoza: Alfa talasemija, Cistična fibroza, Beta talasemija, Hemofilija A i B, Fenilketonurija, Pompeova bolest, itd)
 • CentoMito® panel od 404 gena za detekciju mitohodrijalnih bolesti koje nastaju u slučaju nedovoljne produkcije energije od strane mitohondrija. Najčešće zahvataju organe za čiji rad se koristi veća količina energije: debelo crijevo, oko, bubreg, pankreas, unutrašnje uho, skeletni mišići, srce i mozak.
 • Comprehensive CentoMito®  Genome panel od 37 mitohondrijalnih gena
 • CentoNeuroTM panel od 1493 gena za postavljanje dijagnoze sljedećih bolesti u jednom aktu: ALS, Parkinsonova bolest, demecija, ataksija, epilepsija, autizam, neuromuskularne bolesti, itd.
 • Ciliopathies panel od 194 gena za postavljanje sljedećih dijagnoza: Joubert sindroma, Bardet- Biedl, COACH sindroma, Primarne cilijarne diskinezije, Meckel sindroma, skeletnih displazija, situs inversus.
 • Demancija panel - Dementia panel – 57 gena za detekciju Alzheimer-ove bolesti, demencije,
 • Frontotemporalne demencije, Hexosaminidase A deficijencije, Niemann-Pick bolesti, Wilson-ove bolesti. Hantingtonova bolest nije obuhvaćena ovim panelom.
 • Distonija panel - Dystonia panel – 88 gena za postavljanje sljedećih dijagnoza : složena distonija, Bolesti metabolizma teških metala, Dopa-responsive distonija, Leukodistrofija, Mioklonična distonija, Primarna familijarna kalcifikacija mozga.
 • Paneli za epilepsiju - Epilepsy panel – sa uključenih 547 gena
 • Paneli za intelektualna oštećenja - Intellectual disability panel – od 599 gena i uključuje sljedeća stanja:  Aicardi-Goutieres sindrom, Mentalna retardacija AD, AR, XL , Micro sindrom,
 • Mikrocefalija, Neuronal migration bolesti, Sindromski autizam
 • Neuromuskularni panel - Neuromuscular panel – podrazumijeva 276 gena i je idealan za pacijente sa hipotonijom, slabošću  i mišićnim bolestima. U tu grupu spadaju metaboličke miopatije, mišićne distrofije, Ullrich, Bethlem, Charcot- Marie-Tooth, hipotonija, urođeni mijasenija sindromi, urođene miopatije, miofibrilarne miopatije. U slučaju suspektne dijagnoze Duchenne mišićne distrofije, preporučuje se ljekarima da traže analizu DMD gena u smislu ispitivanja delecija / duplikacija.
 • Panel za Parkinskonovu bolest - Parkinson’s disease panel – od 37 gena
 • Spastična paraplegija panel - Spastic paraplegia panel – od 65 gena
“CentoNIPT je najpouzdaniji i najprecizniji prenatalni test kako je moje dosadašnje iskustvo pokazalo i stoga ga vrlo rado preporučujem svojim pacijentkinjama. Poslovična njemačka preciznost, tačnost i profesionalnost se kod kompanije Centogene uopšteno pokazala kao opravdana".
Genetske Analize

Dr Azis Haliti, spec. ginekologije i akušerstva, perinatolog

Riječ ljekara

Ovo je naš blog. Ovdje možete pročitati šta doktori misle i preporučuju vezano za genetske analize.

Dr Mirela Duborija

CENTOGENE na prestižnom 3. kongresu dječije pedijatrije sa međunarodnim učešćem

Heading

Dr Mirela Duborija

Genetsko otkrivanje metaboličkih poremećaja - Što više odgovora danas, to više opcija sjutra

Heading

Genetske Analize
Dr Mirela Duborija

Genetsko savjetovanje kao podrška pri planiranju porodice

Heading

Cento Nipt Genetske Analize
dr Mirela Duborija

Kakve sve testove možemo raditi u trudnoći?

Heading

Kada i zašto
Dr Vladimir Vučeljić

Kada i zašto treba uraditi detekciju nasljednog karcinoma dojke?

Heading

centoxome genetske analize
Dr Mirela Duborija

Kad se godine pretvore u dane - sekvenciranje cijelog egzoma WES

Heading

Prof. dr Olivera Miljanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila  marta. 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao i užu specijalizaciju iz kliničke genetike 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Povezanost polimorfizama gena za citokine i lokalnog imunskog odgovora u djece sklone akutnom otitisu media” odbranila je 2010. godine.

Od početka karijere radi u KCCG a takođe je i profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

U cilju profesionalnog i naučnog usavršavanja pohađala je brojne međunarodne škole i bila na stručnim usavršavanjima u inostranstvu, među kojima se izdvajaju škole: TIORCAS projekta “Tehnike molekularne genetike u analizi patogenih mutacija kod genetskih bolesti” Univerziteta Campobasso Emergency care in pediatrics, Američko-Austrijske fondacije i Dječje univerzitetske bolnice iz Filadelfije, Salzburg Recent advances in human genetics itd.
Kompletnu biografiju možete pročitati na linku.

Postavite pitanje:

Poruka je poslata. Hvala.
Nešto nije bilo uredu. Molimo Vas, pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Meni

Vrste Testova

CentoGene

O nama

Kontakt

Pretraga

2020 Marketing u praksi za Genetske Analize. All rights reserved Privacy Policy Return Policy and Terms of use